15.06.2020 (poniedziałek) ruszyło przyjmowanie wniosków o DOTACJE NA KAPITAŁ OBROTOWY ze środków Unii Europejskiej dla firm średnich. W poszczególnych województwach w czerwcu 2020 uruchamiane będą podobne dotacje dla osób samo zatrudnionych oraz mikro i małych firm.

Szczegóły dotacji płynnościowych dla średnich firm obowiązujące na terenie całej Polski.
UWAGA w przypadku dotacji dla mikro i małych firm zasady są różne w każdym województwie.

Jaka jest podstawa prawna udzielanych dotacji płynościowych?

16 kwietnia 2020 r. weszło w życie rozporządzenie, które umożliwi udzielanie pomocy z funduszy UE w formie pożyczek, poręczeń i gwarancji na specjalnych, bardzo korzystnych, antykryzysowych warunkach. Łączna wartość wsparcia może wynieść ponad 3,5 miliarda złotych.

Jaki jest cel programu?

Celem programu jest wsparcie utrzymania działalności gospodarczej średniego przedsiębiorcy, który na skutek wystąpienia pandemii COVID-19, w dniu udzielenia pomocy znajduje się w trudnej sytuacji lub odnotował spadek obrotów o co najmniej 30% w dowolnym miesiącu po 1 lutego 2020 r. w porównaniu do poprzedniego miesiąca lub analogicznego miesiąca ubiegłego roku.

Jaki jest poziom dofinansowania?

Dotacja wynosi 100%. Firma nie musi wykazywać żadnego wkładu finansowego. Wielkość dotacji zależy od liczby zatrudnianych pracowników.

Wysokość finansowania uzależniona od:

•liczby zatrudnionych pracowników (FTE) – max 249 pracowników (włącznie z właścicielami),

•liczby miesięcy w których firma potrzebuje wsparcia (max 3 miesiące).

Dofinansowanie ustalane jest, jako iloczyn stawki jednostkowej wyliczonej na podstawie wielkości zatrudnienia w przedsiębiorstwie (FTE) i liczby miesięcy, w których potrzebujesz finansowania kapitału obrotowego.

Przykłady są w poniższej tabeli:

•FTE to jednostka, według której współczynnik zaangażowania lub zdolności pracownika jest przeliczany na 100% zdolności – jest to odpowiednik pełnych etatów;

•określając zatrudnienie w firmie uwzględniamy liczbę osób związanych z przedsiębiorcą stosunkiem pracy w przeliczeniu na pełne etaty zgodnie z ustawowym czasem pracy;

•liczymy tylko osoby zatrudnione bezpośrednio przez przedsiębiorcę składającego wniosek o dofinansowanie

•uwzględniamy tylko liczbę osób związanych z przedsiębiorcą stosunkiem pracy (jeśli właściciel jest pracownikiem firmy, jest uwzględniany w kalkulacji), •liczbę osób przeliczamy na pełne etaty zgodnie z ustawowym czasem pracy.

Jeśli w umowie o  pracę nie napisano inaczej, obowiązuje podstawowy wymiar czasu pracy, co oznacza: •8 godzin pracy w ciągu dnia, •40 godzin pracy w tygodniu (jeśli tydzień jest pięciodniowy), •okres rozliczeniowy nie przekraczający 4 miesięcy.

Pełny wymiar czasu pracy to regulacja art. 129 § 1 kodeksu pracy.

Kiedy zostanie uruchomiony nabór wniosków?

Ogłoszenie naboru wniosków już nastąpiło. Nabór staruje 15.06.2020 i potrwa do wyczerpania środków. Sądząc po dużym zainteresowaniu firm nastąpi to bardzo szybko.

Na jakie cele będzie można przeznaczyć środki z dotacji płynnościowych?

Dotację będzie można przeznaczyć na zaspokojenie pilnych potrzeb w zakresie płynności i przezwyciężenia trudności finansowych, które zaistniały wskutek pandemii COVID-19. Min. moga to być:

między innymi na opłacenie mediów (gaz, prąd, paliwo), najem powierzchni, zakup towarów czy ubezpieczenie działalności.

•opłaty związane z prowadzeniem biura, zakładu, tj. czynsz za wynajem, opłaty licznikowe (prąd, gaz, woda, ogrzewanie),

•usługi sprzątania i konserwacji powierzchni i pomieszczeń biurowych,

•usługi ochrony i monitoringu,

•usługi telekomunikacyjne, pocztowe,

•zakup materiałów eksploatacyjnych do urządzeń biurowych i ich serwis,

•zakup materiałów biurowych, artykułów sanitarnych (w tym ochrony osobistej wynikające z zaleceń Ministra Zdrowia) i chemii gospodarczej oraz artykułów spożywczych na potrzeby pracowników,

•zakup ochronnej odzieży służbowej,

•utrzymanie infrastruktury teleinformatycznej,

•usługi z zakresu: obsługi kancelaryjnej, księgowej, prawnej, doradztwa podatkowego, zarządzania flotą pojazdów służbowych, itd.,

•zakup materiałów i płynów eksploatacyjnych oraz paliwa do pojazdów służbowych,

•ubezpieczenia majątku i odpowiedzialności cywilnej przedsiębiorcy.

Kto będzie mógł skorzystać z dotacji na kapitał obrotowy (zwanych płynnościowymi)?

Pomoc będą mogły otrzymać firmy spełniające nastepujące kryteria:

  1. Spełniają definicję średniego przedsiębiorstwa, czyli biorąc pod uwagę wszystkie przedsiębiorstwa partnerskie i powiązane, łącznie grupa firm zatrudnia mniej niż 250 pracowników, a jego roczny obrót nie przekracza 50 mln euro lub roczna suma bilansowa nie przekracza 43 mln euro.

Przedsiębiorca zainteresowany uzyskaniem wsparcia w ramach naboru, w celu przyporządkowania swojej działalności do kategorii średniego przedsiębiorstwa powinien ustalić, czy spełnia warunki do uznania prowadzonej przez siebie działalności w zakresie:

  • kryterium zatrudnienia (liczba zatrudnianych pracowników),
  • kryterium finansowego (wysokość obrotu oraz sumy bilansowej),
  • powiązań łączących przedsiębiorcę z innymi podmiotami.

2. Przedsiębiorca prowadził na dzień 31  grudnia 2019 r. działalność gospodarczą

3. Przedsiębiorca na dzień 31.12.2019 nie znajdował się w trudnej sytuacji ekonomicznej w rozumieniu
art. 2 pkt 18 rozporządzenia Komisji Europejskiej nr 651/2014,

4. Przedsiębiorca odnotował min. 30% spadek obrotów w związku z wystąpieniem pandemii COVID-19 lub znalazł się w wyniku epidemii COVID-19 w trudnej sytuacji ekonomicznej w rozumieniu art. 2 pkt 18 rozporządzenia nr 651/2014,

lub znaleźli się w sytuacji nagłego niedoboru tzn. odnotowali spadek obrotów o co najmniej 30% w dowolnym miesiącu po 1 lutego 2020 r. w porównaniu do poprzedniego miesiąca lub analogicznego miesiąca ubiegłego roku.

Jakie są inne ważne zasady związane z udzielaniem dotacji płynnościowych?

Rozporządzenie daje możliwość łączenia pomocy, na przykład z pomocą de minimis. Wsparcie z instrumentów finansowych funduszy UE udzielane będzie przy zachowaniu minimum formalności, nawet na 6 lat.

Dotacje będą rozliczane na podstawie uproszczonych metod rozliczania wydatków.

Będą osobne pule przeznaczone dla mikro i małych przedsiębiorców oraz odrębne dla firm średnich.

Jak ubiegać się o dotację na kapitał obrotowy z naszą pomocą?

Szczegóły programów nie są na razie podane do publicznej wiadomości, ale już teraz przyjmujemy zapisy od zainteresowanych firm, które będziemy informować na bieżąco o pojawiających się szczegółach tych rozwiązań.

Posiadamy ponad 20 letnie doświadczenie i bardzo wysoką skuteczność w pozyskiwaniu rozliczaniu funduszy europejskich i krajowych.

Aby rozpocząć proces starania się o dotację płynnościową z nami wystarczy przesłać do nas poniższą ankietę na adres biuro@doradcy365.pl

  1. Przeanalizujemy ją,
  2. sprawdzimy czy na pewno Twoja Firma kwalifikuje się  do skorzystania z pomocy w ramach dotacji płynnościowych,
  3. wyliczymy wysokość przysługującej dotacji,
  4. skontaktujemy się z Tobą tak szybko jak to tylko możliwe i przedstawimy szczegółowe warunki współpracy tak, aby wniosek był przygotowany w najkrótszym czasie.

Kontakt z nami

Obsługujemy Klientów z całej Polski
Właścicielem marki
Subwencje dla firm

jest CERES HOLDING Sp. z o.o.

Leszczyńskiego 4/29 

50-078 Wrocław

PN-PT: 8:00-18:00

SOB: 8:00-14:00